Раководител:

Гоцe Наумов


Координатори:

Александар Миткоски и Христијан Талевски


Документација:

Александар Миткоски, Гоце Наумов и Викторија Андрееска


Логистика:

Викторија Андрееска


Фотографии:

Гоце Наумов и Александар Миткоски


Технички цртежи:

Александар Миткоски и Алеш Огорелец


Дронско снимање:

Христијан Талевски, Орданче Петров и Ѓоре Милевски


Геомагнетно скенирање:

Марчин Пшибила


Дигитална топографија:

Христијан Талевски и Ѓоре Милевски


Анализа на наоди:

Гоце Наумов


Харис матрикс стратиграфија:

Гоце Наумов


Археоботанички анализи:

Феран Антолин, Амалиа Сабанов и Раул Сотерас


Зооархеолошки и изотопски анализи:

Ивана Живаљевиќ и Весна Димитријевиќ


Геолошки анализи:

Никола Думурџанов


Радиокарбон анализи и калибрирање:

Франциско Хавиер, Изабел Мартинез, Сонке Зидат и Гоце Наумов


Анализа на масни киселини:

Дарко Стојановски


Функционални анализи на алатки:

Хуан Гибаха и Николо Маѕуко


ГИС анализи:

Ѓоре Милевски и Христијан Талевски


Анализа на архитектонски техники:

Јана Анвари


Анализа на текстилни технологии:

Злата Блажеска


3D реконструкција и моделирање:

Христијан Талевски, Пенелопа Стаматоска, Ивица Стоимановски, Антонио Стојановски и Југослав Пендиќ


Веб сајт:

Ѓоре Милевски


Превод и лекторирање:

Андриана Драговиќ


Соработници:

Центар за истражување на предисторијата, Завод и музеј – Прилеп, Институт за старословенска култура, Универзитет во Базел, Шпански национален научен совет, Универзитет во Келн, Германски археолошки институт, Универзитет во Севиља, Универзитет во Берн, Универзитет во Приморска, Универзитет „Гоце Делчев“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Универзитет на Јужна Бохемија, Институт за рударство и геологија и Институт БиосенсФинансиска поддршка:

Министерство за култура, Предисториско општество, Универзитет во Базел, Слободен универзитет-Берлин, Универзитет во Келн, Шпански национален научен совет, Швајцарска национална фондација за наука, Универзитет во Приморска, Општина Кривогаштани, Универзитет на Јужна Бохемија и Институт Биосенс