Раководител:

Гоце Наумов

Координатори:

Александар Миткоски, Александар Мургоски и Христијан Талевски

Документација:

Викторија Андрееска и Александар Миткоски

Фотографии:

Александар Мургоски, Гоце Наумов и Југослав Пендиќ

Технички цртежи:

Александар Миткоски и Невенка Атанасоска

Дронско снимање:

Орданче Петров и Ѓоре Милевски

Археоботанички анализи:

Јаромир Бенеш, Јаромир Коварник, Вероника Комаркова и Михаела Вихронова

Зооархеолошки анализи:

Ивана Живављевиќ и Весна Димитријевиќ

Геомагнетно снимање:

Марчин Пшибила

Дигитална топографија:

Ѓоре Милевски и Виктор Соколовски

Превод и лекторирање:

Андриана Драговиќ

3D реконструкција:

Ивица Стоимановски и Југослав Пендиќ

Соработници:

Центар за истражување на предисторијата, Завод и Музеј – Прилеп, Универзитет на Јужна Бохемија, Институт за старословенска култура и Институт Биосенс

Финансиска поддршка:

Швајцарска национална фондација за наука, Министерство за култура, Општина Кривогаштани, Универзитет на Јужна Бохемија и Институт Биосенс

БЛАГОДАРНОСТ:

Сашко Василевски, Ели Милошеска, Љубо Фиданоски, Тони Заткоски, Владо Деспотоски и Зоран Колчакоски

Веб сајт:

Ѓоре Милевски